Το κοριτσάκι με τα σπίρτα!

Από το πενάκι του ΚΡΑΧ