Θεατές επιχειρούν αδικαιολόγητα να διακόψουν μπράβους που διέκοψαν θεατρική παράσταση

Έχουν θράσος…