Και ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ αστέρι είναι…

Το αστέρι το πράσινο, το αστέρι που ανατέλλει, τους οδηγεί..