Διότι δε συνεμορφώθην προς… τους όρους της κοινότητας

Η Επιτροπή Αλγόριθμου σας εγκαλεί εις την τάξιν…