Τα απομνημονεύματα της πριγκίπισσας Μαρίας Νικολάγεβνα Βαλκόνσκαγια

Στις 13 Ιουλίου 1826 οι επικεφαλής στρατιωτικοί Δεκεμβριστές απαγχονίστηκαν στην αυλή του φρουρίου Πετροπαβλόφσκ, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού της Ρωσίας εξορίστηκαν. Πολλές γυναίκες που ασπάζονταν την ιδεολογία των ανδρών τους πήραν και αυτές τον δρόμο της εξορίας. Μία από αυτές, η πολύ νεαρή τότε Μαρία Βαλκόνσκαγια κράτησε σημειώσεις.