Κυκλοφόρησε: “Αντάρτες”, του Γιώργου Κοτζιούλα – Στην Ήπειρο της Κατοχής και της Αντίστασης

Νουβέλα αλλά και απομνημόνευμα, λογοτεχνικό έργο αλλά και μαρτυρία, ψυχογράφημα αλλά και χρονικό. Στους «Αντάρτες» περιγράφεται μια ιστορία που βασίζεται σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ήπειρο την περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης.