Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ: Με τέτοια τιμή μην πεις ότι δεν μπόρεσες να το αποχτήσεις

O μοναδικός για κάποιους ανασταλτικός, μέχρι τώρα, παράγοντας για την απόχτηση του 4τομου έργου, γίνεται δελεαστικός!