«Είμαι η γυναίκα η μοντέρνα που ψηφίζω…»

Το λαϊκό τραγούδι λειτούργησε συχνά σαν καθρέφτης του κοινωνικού γίγνεσθαι, αντανακλώντας τα γεγονότα και την ατμόσφαιρα της εποχής του. Όπως και στην περίπτωση της κατάκτησης από τις γυναίκες του δικαιώματος στο να ψηφίζουν και να εκλέγονται…