ΝΑΤΟ: Η συμμαχία των ΗΠΑ που στελεχώθηκε με Ναζί εγκληματίες πολέμου

Υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη διασύνδεση των Ναζί με το ΝΑΤΟ, αυτή τη στρατιωτική δύναμη που δεν έγινε για την ειρήνη ή για την άμυνα απέναντι σε κάποια φανταστική Σοβιετική απειλή, αλλά ήταν πάντα μια επιθετική στρατιωτική συμμαχία για να εξυπηρετεί, αποκλειστικά και μόνο, τους σκοπούς της αμερικανικής ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας ανά τον κόσμο.