Βελιμίρ Χλέμπνικωφ: «Ελευθερία σε όλους» (ποίημα για την Οχτωβριανή Επανάσταση)

“Ακόμη κι αν οι ίδιοι οι θεοί είναι δεσμώτες,
ελευθερία τότε θα δώσουμε και στους θεούς…”