Απαγγελία του ποιήματος του Κώστα Κουλουφάκου “Ενάντια στο θάνατο”

”κι ορθοί  / ξαναπάμε κι αδάκρυτοι / τον ίδιο όρκο μας ενάντια στο θάνατο”