Πού καταλήγουν τα απόβλητα της CINAR A.E.;

Η εν λόγω εταιρεία στον Δήμο Τανάγρας επεξεργάζεται επιτόπου επικίνδυνα απόβλητα και στη συνέχεια αποσύρει τα υπολείμματα με βυτιοφόρα προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ έχει καταδικαστεί στο πρόσφατο παρελθόν για βαρύτατες παράνομες δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων ενώ ακόμα δεν έχει αναλάβει ούτε να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
ΚΟΙΝ: 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας
2. Δήμο Τανάγρας
3. Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Τανάγρας

ΘΕΜΑ: Καταγγελία για διακίνηση αποβλήτων από την εταιρεία CINAR A.E.
Οινόφυτα, 14 Iανουαρίου 2020 Αξιότιμοι κύριοι,

Η περιοχή των Οινοφύτων, Οινόης και γενικά η ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας έχει εδώ και δεκαετίες ταλαιπωρηθεί και υποβαθμιστεί από τις παράνομες δραστηριότητες πολλών εταιρειών και την ανεξέλεγκτη απόρριψη κάθε είδους αποβλήτων σε όλη τη Βοιωτία.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας για έλεγχο όλων αυτών των υποθέσεων, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τις δραστηριότητες της εταιρείας που ασχολείται με περισυλλογή αποβλήτων CINAR A.E. που εδρεύει στην Αθήνα, Πλατεία Αιγύπτου 1.
Η εν λόγω εταιρεία φαίνεται ότι σε διάφορα εργοστάσια της περιοχής χρησιμοποιεί ένα είδους κινητό εξοπλισμό με τον οποίο επεξεργάζεται επιτόπου επικίνδυνα απόβλητα και στη συνέχεια τα υπολείμματα τα αποσύρει με βυτιοφόρα προς άγνωστη κατεύθυνση. Μάλιστα τη συγκεκριμένη πρακτική ακολουθεί στην περιοχή μας και στην μεγάλη βιομηχανία της ΕΑΒ καθώς και τυπογραφικές μονάδες στα Οινόφυτα και το Άγιο Θωμά.
Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει καταδικαστεί στο πρόσφατο παρελθόν για βαρύτατες παράνομες δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων ενώ ακόμα δεν έχει αναλάβει ούτε να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε, όπως αποδεικνύουν τα συνημμένα έγγραφα που θέτουμε υπόψη σας.

Για τους λόγους αυτούς ρωτάμε:
1. Με ποια άδεια και διαδικασία εφαρμόζεται αυτή η διαχείριση;
2. Πού καταλήγουν τα απόβλητα που αποσύρονται με βυτιοφόρα;
3. Εάν αυτά πηγαίνουν στο Βιολογικό της Μεταμόρφωσης όπως ακούγεται, είναι αυτό νόμιμο και ποιος ελέγχει την καταλληλόλητα και νομιμότητα αυτής της διαδικασίας.
4. Έχει δικαίωμα το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης να παραλαμβάνει τέτοια βιομηχανικά απόβλητα και μάλιστα από εταιρείες επικινδύνων;
5. Νομιμοποιείται η ΕΑΒ και οι άλλες εταιρείες να εφαρμόζουν αυτή τη διαδικασία;

6. Γιατί δεν προχωράει η διαδικασία απομάκρυνσης των αποβλήτων από το εργοστάσιο ΛΟΥΦΑΚΗΣ όπου η εταιρεία έχει αποθηκεύσει δεκάδες τόνους επικίνδυνα απόβλητα.
7. Γιατί δεν ελέγχεται από ποιες βιομηχανίες προέρχονταν τα απόβλητα αυτά και πως βρέθηκαν εκεί;
8. Αληθεύει ότι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο ΛΟΥΦΑΚΗΣ κατέληγαν μέσω της CINAR απόβλητα της ΕΑΒ αλλά και της Τράπεζας της Ελλάδος και του Νομισματοκοπείου (!!!!!) με τους οποίους η εν λόγω εταιρεία συνεργάζεται ακόμα και σήμερα;
9. Έχει αναζητηθεί η ευθύνη της ΕΑΒ και της Τράπεζας της Ελλάδος ως προς την παράνομη διακίνηση των δικών τους αποβλήτων από τη εταιρεία CINAR;
10. Έχουν ελεγχθεί οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Ριτσώνα ως προς τι απόβλητα και τι είδους διακίνηση γίνεται εκεί;

Για τους λόγους αυτούς και έχοντας έννομο συμφέρον ως πολίτες της Βοιωτίας και μη ανεχόμενοι άλλο την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής μας, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και επιφυλασσόμαστε για περεταίρω δικές μας ενέργειες και τη δημοσιοποίηση των παραπάνω.

Με εκτίμηση,

Δρίτσα Ελένη
Γεώργιος Γκίκας
Παπαδέλης Κωνσταντίνος
Καββάς Εμμανουήλ

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: