Αν ο σοσιαλισμός πραγματοποιηθεί μόνο όταν το επιτρέψει η διανοητική ανάπτυξη των μαζών, δε θα τον δούμε ούτε σε 500 χρόνια

Το σοσιαλιστικό πολιτικό κόμμα είναι η εμπροσθοφυλακή της εργατικής τάξης, δεν πρέπει να αφήνει να το σταματά το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των μαζών, αλλά πρέπει να τραβήξει τις μάζες μαζί του, χρησιμοποιώντας τα Σοβιέτ, σαν όργανα επαναστατικής πρωτοβουλίας…