Ο απολογισμός του Λένιν στα 5χρονα της Οχτωβριανής Επανάστασης

Ο λόγος του Λένιν ήταν διαποτισμένος από βαθιά ακατάβλητη πίστη στις δυνάμεις του ΚΚ, στις δυνάμεις των λαϊκών μαζών. Ο Λένιν υπογράμμισε με απόλυτη πεποίθηση, ότι το κόμμα μπορεί με επιτυχία να πραγματοποιήσει και θα πραγματοποιήσει τα πιο δύσκολα και πιο υπεύθυνα καθήκοντα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού…ότι οι κομμουνιστές οφείλουν να δικαιώσουν και δικαιώνουν την εμπιστοσύνη του λαού.