Ελισαίος Βαγενάς: Όταν ο Λένιν ενοχλεί περισσότερο από τον Στάλιν

Ο Λένιν σήμερα στοχοποιείται από τους εκπροσώπους της ρωσικής αστικής τάξης πρώτα απ’ όλα γιατί αποτελεί το σύμβολο της κοινωνικής ανατροπής του καπιταλισμού, της επανάστασης, της αναπόφευκτης κοινωνικής εξέλιξης, της οικοδόμησης της νέας σοσιαλιστικής – κομμουνιστικής κοινωνίας, που προϋποθέτει την εξάλειψή τους ως τάξης.