Έκθεση γραμματοσήμων για το 1821

Η Ελληνική Επανάσταση και το κίνημα του Φιλελληνισμού παρουσιάζονται μέσα από μια Έκθεση Ελληνικών και ξένων γραμματοσήμων και άλλου αρχειακού υλικού, από τη Συλλογή του Θοδωρή Νικολάκη.