Το ΚΚΕ επαναφέρει την τροπολογία για τον κατώτατο μισθό την ώρα που ο Βρούτσης πανηγυρίζει τη “δικαίωση”

Τροπολογία για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 κατέθεσε το ΚΚΕ, ενώ ο πρώην υπουργός εργασίας της ΝΔ ενθουσιάζεται που “τώρα δικαιώνεται”.

Πριν λίγες μέρες ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωνε πως νιώθει “πλατωνική ηδονή” για τη στροφή του Σύριζα προς τις ΗΠΑ (στροφή βέβαια που για όσους παρακολουθούσαν προσεχτικά ήταν σε εξέλιξη πριν ακόμα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας), δεν ξέρουμε όμως σε ποια κατηγορία να βάλουμε την ηδονή που ένιωσε ο πρώην υπουργός εργασίας της ΝΔ Γιάννης Βρούτσης, όταν έμαθε πως ο Σύριζα σκοπεύει να φέρει τροπολογία βασισμένη στο νόμο Βρούτση του 2013, που τότε βέβαια κατήγγειλε ως αντιπολίτευση. Αν κρίνουμε από το ύφος του (κάπως ανορθόγραφου) τουί του ίδιου του Βρούτση ταλαντευόμαστε μεταξύ κατά κίνησην επικούρειας ηδονής και καθαρού ηδονισμού της κυρηναϊκής σχολής.

Την ώρα που Σύριζα και ΝΔ διαγκωνίζονται για το ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα τη νομοθεσία της κυβέρνησης Σαμαρά οι βουλευτές του ΚΚΕ  Γιώργος Λαμπρούλης, Αθανάσιος Παφίλης, Μανώλης Συντυχάκης, Χρήστος Κατσώτης και Νίκος Μωραΐτης επιμένουν μονότονα στα ουσιώδη καταθέτοντας τροπολογία – προσθήκη για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 και του κατώτατου ημερομισθίου στα 33 ευρώ. Ακολουθεί το κείμενο:

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας “Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας”

ΘΕΜΑ: Επαναφορά του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ επανακαταθέτει τροπολογία για την επαναφορά του κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου στο ποσό των 751 ευρώ του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου εργατοτεχνίτη και του ημερομισθίου στο ποσό των 33,57 ευρώ μεικτά, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού που εξακολουθούν να ισχύουν, όπως είναι: Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012, το άρθρο 103 του ν. 4172/2013, που προβλέπει, με τη διαδικασία που ορίζει, τον καθορισμό του κατώτατου μισθού με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έχοντας ως κριτήριο την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης η κατάργηση και κάθε άλλης αντίθετης, διάταξη τυπικού ή ουσιαστικού νόμου ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας “Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας”

Άρθρο

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων ορίζονται στο ύψος των κατωτάτων ορίων των μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν την 1-1-2012 και συγκεκριμένα, το κατώτατο όριο του μηνιαίου μισθού του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου υπαλλήλου ανέρχεται στο ποσό των 751,39 ευρώ και το κατώτατο όριο του ημερομισθίου του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου εργατοτεχνίτη ανέρχεται στο ποσό των 33,57 ευρώ μεικτά, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. Στα ως άνω κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων προστίθεται κατά περίπτωση το επίδομα γάμου, ανερχόμενο σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου.

Η παρούσα διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από τις αρμόδιες οργανώσεις, σύμφωνα με το άρθρ. 3 παρ. 3 Ν. 1876/1990.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990 όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΙΑ 11 εδ. 2α του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012) αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας”.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

α) Η Υποπαράγραφος ΙΑ.11. “ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ), ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012)”.

β) Το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 167/23-07-2013)”, όπως ισχύει.

γ) Το άρθρο 1 και 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012) (ΦΕΚ Α’ 38/28-02-2012).

δ) Κάθε άλλη αντίθετη, στις προηγούμενες παραγράφους, διάταξη τυπικού ή ουσιαστικού νόμου ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης».

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: