Αν δείτε χρυσαυγίτες να τρέχουν, περιμένετε σεισμό! Τα ζώα τον αντιλαμβάνονται πρώτα…

Μπορώ να τρολλάρω κι εγώ λίγο ρε παιδιά, με τον σεισμό; Μερσί…

Σεισμός στις 19/7/2019

…”σημεία των καιρών”…

Μπορώ να τρολλάρω κι εγώ λίγο ρε παιδιά, με τον σεισμό;…

…Μερσί…

Λοιπόν πουλάκια μου… Σας ομιλεί το παρελθόν μέλλον του παρόντος… (καλό έ;…)

Η τρολλιά:

“Σύμφωνα με άγνωστα κείμενα κεκοιμημένων γεροντάδων, ηγιασμένων κατά την θεϊκήν τάξιν του σύμπαντος κόσμου, και εις συνδυασμόν με αγνώστους, αλληγορικούς χρησμούς, διαφόρων -κατά καιρούς- Σιβύλλων του Απόλλωνος, τα οποία κείμενα, όλα τους εγώ, «ο εμού του ιδίου», προσωπικώς και κοπιωδώς συνέλεξα δεκαετίες επί δεκαετιών και ελοιδορήθην, ουκ ολίγας φοράς, πανταχόθεν και παντοιοτρόπως, επί των λογικοτάτων συμπερασμάτων μου επ’αυτών, ως «είς έτερος ακόμη συνωμοσιολόγος Καππαδόκης» λέει, …δύναμαι όμως πιά, όπως ισχυρισθώ επί αποδείξει, ότι όντως είχε προφητευθεί εξ αρχαιοτάτων χρόνων, τόσον η φετινή κατρακύλα της χρυσής αυγής, όσον και το σκορποχώριον της μετά τας εκλογάς, ήτοι το «σώζων εαυτόν σωθήτω» ή το «αλλού ο λαγός κι αλλού τα τέκνα του», που παρατηρείται τον τελευταίον καιρόν με την αναγκαστικήν χρονικώς περαίωσιν της δίκης των τοιούτων ταγματαλητών δολοφόνων, προφητευθείσης μεν, συσχετιζόμενης δε, αμέσως και πλήρως με την εκδήλωσιν και ακολουθίαν των φυσικών φαινομένων, ως εισίν αύτοι οι σεισμοί, λιμοί και καταποντισμοί. Τίποτις δεν είναι τυχαίο… Δι’αυτόν τον λόγον, έχω φροντίσει όλα τα ντοκουμέντα, που σας αναφέρω, να είναι ασφαλή και εις την ευχέρειαν σας μελλοντικά, ω συνέλληνες!… Μέσω των πενιχρών οικονομιών μου, δεν ηγόραζα δεύτερον βρακίον επί ολόκληρα έτη κι ετσιμπολογούσα αντίς να τρώγω, ώστε να ασφαλίσω την επικίνδυνον και θεόπνευστον ελληνοχριστιανικήν Γνώσιν, που κατείχα, εντός υπογείου θυρίδος ελβετικής τραπέζης, πλησίον των ησφαλισμένων ομολόγων του Σώρρα, με την αυτήν επιγραφήν, «Εκάς Οι Βέβηλοι», κλπ.”

Για να μην σας κουράζω άλλο με όρους καθαρεύουσας, ιδού η τρολλιά μου…

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: